هشت بهشت

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • سنگ ساختمانی تراورتن چیست؟

    تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه‌های آب گرم تشکیل می‌شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آب‌ه ...