ایران نوین

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • پیش ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 آغاز شده است

    تکمیل ظرفیت آزمون استخدام آموزش و پرورش 98

    زمان پیش ثبت نام تلفنی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸ از روز شنبه 20 بیستم مهر ماه آغاز شد ...

  • پیش ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 آغاز شده است

    آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98

    زمان پیش ثبت نام تلفنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸ از روز چهارشنبه ۱۵ پانزده اسفندماه آغاز شده و همچنان در م ...