شتاب دهنده هوشمند سلامت | Medicalator

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • شتاب دهنده هوشمند سلامت

    کارگاه «نوآوری با بوم مدل کسب و کار»

    کارگاه «نوآوری با بوم مدل کسب و کار»، در پارک علم و فناروی استان قزوین با حضور مدیر عامل شتابدهنده هوشمند سلامت برگز ...