گروه صنعتی مدرن «تجهیزات فروشگاهی»

صنعت پلیمر، لاستیک، پلاستیک، رنگ، رزین و کامپوزیت