داده پردازی آموت

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • 500 میلیون پیام صوتی شنیده شد

    امروز پس از گذشت تقریبا 4 سال از پیاده‌سازی و اجرای آوانک با حمایت شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت، تعدا ...