پاک سمن

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • برگزاری مسابقه "مستند کارخانه پاک سمن" در راستای کمپین #به_هویتم_افتخار_میکنم

    پاک سمن به هویت خود افتخار می‌کند

    گروه پاک سمن در 28 اُمین سالگرد تأسیس خود، مسابقه "مستند کارخانه" را در راستای کمپین #به_هویتم_افتخار_می‌کنم برگزار ...