کیش مهر کتایون - کمک

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • چهارشنبه مهربانی برای کمک به بچه‌های نیازمند ناشنوا

    چهارشنبه مهربانی بنیاد نیکوکاری کمک

    کمک کنید تا بشنوم ، می‌خواهم صدای مادرم را بشنوم، آوای مهربانی را به کودکان این مرز و بوم هدیه دهیم. بنیاد کیش مهر ک ...