کادونت

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • گفت‌وگو با سعیده مهری، هم بنیانگذار کادونت در خصوص الکامپ 97

    کادونت، فرهنگ زیبای هدیه دادن را زیباتر می‌کند

    کادونت، فرهنگ زیبای هدیه دادن را زیباتر ساخته و از حالت مصرف‌گرایی به خدمت‌گرایی سوق داده است. این سامانه به جای خری ...