سامانه آموزش مجازی آی کورسرا

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • همکاری با تیم کاری آی کورسرا به صورت نامحدود و در فضای پژوهشی پارک علم و فناوری

    مادام العمر استخدام شوید!

    آیا به دنبال کاری با آینده تضمین شده هستید؟ باتوجه به شرایط کسب‌وکار حال حاضر و اوضاع نیروی انسانی در شرکت‌ها، تیم ک ...