دکتر علی آبکار

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • علی آبکار گفت: برندسازی حلقه مفقوده کسب‌وکارهای نوپای جوانان است

    برندسازی حلقه مفقوده کسب و کارهای نوپا

    به گزارش روابط عمومی مجمع ملی، دکتر علی آبکار نماینده مجمع عنوان داشت: امروز با حمایت دولت و تلاش و همت جوانان رونق ...