ابرزس

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • گفت و گو با سید محسن سیدصالحی مدیر عامل ابرزس

    ابرزس، فعال حوزه رایانش ابری در الکامپ 97

    فعالیت‌های تحقیقاتی برای شکل‌گیری ابر XaaS به سال‌های اولیه ظهور این فناوری در عرصه جهانی برمی‌گردد. به نحوی‌که منجر ...