دکتر بهنام حشمتیان

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • درمان موضعی جدید زخم پای دیابتی موجب بازیابی کامل ترمیم و بهبود سریع می‌شود

    درمان نوین زخم پای دیابتی توسط محققان ایرانی

    درمان نوآورانه‌ زخم پای دیابتی بر پایه یک دهه تحقیقات دانشگاهی انجام شد. در این روش زخم بیماران دیابتی به طور شگفت‌ا ...