بیرز ییر | Birth Year

اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی
  • با هدف توسعه ظرفیت شهر پریس  و از سوی سالن زیبایی بورگ رخ داد

    سرمایه‌گذاری 4 میلیارد ریالی در صنعت زیبایی

    سالن زیبایی بورگ در پردیس  در 6 ماهه دوم سال 99 سرمایه‌گذاری 4 میلیاردی در حوزه صنعت زیبایی را انجام می‌دهد.