فرش ایران زمین

صنعت نساجی، فرش، موکت و کفپوش
  • با هدف ارائه مصولات جدید و ارائه مصولات جدید انجام شد:

    ارتقا و بهینه‌سازی سایت فرش ایران زمین

    باتوجه به درخواست‌های مکرر کاربران، وب سایت جدید فرش ایران زمین از 1397/06/01 به روزرسانی و به صورت رسمی فعالیت خود ...