نمک پاینده

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • نمک پاینده برای سلامت مفیدتر است

    گروه مرکزی کارخانجات نمک و معادن نمک پاینده با دراختیار داشتن ظرفیت تولید و فروش چهار کارخانه نمک کوبی صنعتی و نمک خ ...