اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950620120505509

مدیر عامل بانک مسکن با تاکید بر نقش پس انداز

تسهیلات در شعاع جغرافیایی خاص، صرف شود

کد: 13950620120505509

http://goo.gl/Zzbdb4

، تهران , (اخبار رسمی): ویژگی اصلی ایجاد موسسات پس انداز ، مصرف تسهیلات در شعاع جغرافیایی خاص است.

پس انداز

 به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، اخیرا در دو لایحه‌ای که از سوی دولت در حوزه عملیات بانکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در نظر گرفته شده است.

محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در تبیین اهمیت «ابزارسازی و نهادسازی هم‌راستا با الگوهای بین الملل» با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبر داد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می شود.

بت شکن افزود: طبق مواد 5 و 7 قانون پس انداز مسکن مصوب سال 1346 بانک رهنی (بانک مسکن وقت) می‌تواند برای ایجاد موسسات پس‌انداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب 1351 نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیش بینی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاسیس موسسات پس انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک مسکن

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانکها (مصوب 1358/03/17شورای انقلاب اسلامی) از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، ‌شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و 13 شرکت پس انداز و وام مسکن، تشکیل گردید که در این بخش به اختصار تاریخچه هرکدام آورده شده است. ‌

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه