اطلاعات تماس
 • 021***** - 021582*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140210107750418734
در دسترس نیست

مجوز ماینینگ

کد: 140210107750418734

، تهران , (اخبار رسمی): در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعاتی که برای دریافت مجوز ماینینگ ( مجوز ماینر ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. می دانید که از سال ۱۳۹۸ استخراج رمز ارز مجاز شد و افرادی که در این دستورالعمل حائز شرایط دریافت مجوز ماینینگ باشند می توانند برای صدور پروانه بهره برداری ماینینگ اقدام کنند.

مجوز ماینینگ
مجوز ماینینگ

دستورالعمل دریافت مجوز ماینینگ (مجوز ماینر)

در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعاتی که برای دریافت مجوز ماینینگ ( مجوز ماینر ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

می دانید که از سال ۱۳۹۸ استخراج رمز ارز مجاز شد و افرادی که در این دستورالعمل حائز شرایط دریافت مجوز ماینینگ باشند می توانند برای صدور پروانه بهره برداری ماینینگ اقدام کنند.

واحد مسئول: معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع

مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 94055/ت  0554/9/05 مورخ هـ99655

حوزه کاربرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها

در راستای اجرای بند 2 مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 94055/ت 99655هـ مورخ 05/9/0554 درخصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز ، ضوابط و شرایط دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ مشخص شد.

در این دستورالعمل بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره برداری از واحدهای استخراج کننده رمز ارز توسط دریافت کنندگان جوازهای تاسیس و پروانه بهره برداری ،

دریافت مجوز ماینینگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، الکترونیکی بودن فرآیندها ، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات تاکید شده است .

تعاریف مورد نیاز در دریافت مجوز ماینینگ(مجوز ماینر) :

رمز ارز :  فرآورده پردازشی رمزنگاری شده فعالیت استخراج بیت کوین : عملیات حل مسائل رایانه ای به وسیله دستگاههای استخراج رمز ارز ( ماینر ) که در قالب طبقه بندی آیسیک (ISIC) ، اقدام به استخراج و تولید فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده ( رمز ارز ) می نماید.

دستگاه استخراج ماینر : دستگاههای که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتم های ریاضی کشف رمز ارز را انجام می دهند.

واحد استخراج کننده رمز ارز : مکانی است که در آن با کمک دستگاههای استخراج و تاسیسات لازم ، رمز ارز استخراج می شود.

ظرفیت استخراج : ظرفیت پردازش اطلاعات دستگاههای استخراج ( ماینر ) بر حسب هش (H) و اضعاف آن مانند : (MH) , (GH) , (TH)

جواز تاسیس : سندی است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادر می شود و بیانگر پیش بینی ظرفیت استخراج برای محصول رمز ارز است.

پروانه بهره برداری : سندی است که بر اساس آن دستورالعمل صادر می شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج بیت کوین در مکانی معین است.

شناسه کسب و کار : شناسه یکتایی است که به بنگاه ( واحد ) کسب و کار و از طریق سامانه اختصاص می یابد. این شناسه بر روی مجوزهای صادره موضوع این دستورالعمل یعنی مجوز ماینینگ و پروانه بهره برداری ماینینگ درج می شود.

آیین نامه دریافت مجوز ماینینگ (مجوز ماینر) :

ماده 1 : جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت های جدید و توسعه فعالیت در زمینه استخراج رمز ارز صادر می شود.

. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس بر اساس فرم های سامانه شامل شناسه کسب و کار ، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه ، گواهی امضا دفترخانه ، شرایط مربوط به مجوز استخراج بیت کوین ، نام و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز ،  فهرست فعالیت ها ، پیش بینی سرمایه گذاری ، اشتغال ، ظرفیت ، ارزش دستگاه‌ها ، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است.

ماده 2 : دریافت مجوز ماینینگ (مجوز ماینر) به نام متقاضیان ، با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ماده 3 : صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضیان دریافت مجوز ماینینگ در این زمینه می‌تواند در قالب ثبت شرکت اقدام به درخواست مجوز نمایند.

اعتبار مجوز ماینینگ :

ماده 4 : اعتبار مجوز ماینینگ صادر شده ۶ ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای دوره ای دیگر قابل تمدید است. تمدیدهای بعدی نیز منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است.

مشخصات مکان استخراج بیت کوین :

ماده 5 : مکان استقرار واحد استخراج کننده رمز ارز مشمول ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بوده و می بایست دارای کاربری صنعتی باشد.

تبصره : مکان استقرار واحدهای استخراج بیت کوین شامل محدودیت محدوده 120 کیلومتری تهران ، 50 کیلومتری شهر اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها  داخل یکی از محل های  مجاز شهرک صنعتی نمی باشند.

ماده 6 : تامین زیرساخت های لازم برق ، گاز ، آب ، اینترنت و … برعهده دارنده جواز تاسیس است.

تبصره 2 : تامین انرژی برق مورد نیاز از طریق شبکه سراسری برق کشور و یا تولید برق به صورت خصوصی از طریق انرژی تجدید پذیر ، CHP ، نیروگاه خصوصی و… در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر است.

ماده 7 : صدور و یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج بیت کوین در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است. ( به عبارتی برای واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ، دریافت مجوز ماینینگ  و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ امکان پذیر نیست. )

ماده 8 : صدور و اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای موجود غیر فعال که حداقل سه سال از عدم فعالیت و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است. ( به عبارتی برای واحدهای موجود غیرفعال ، دریافت مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کوین ) و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ امکان پذیر است.  )

ماده 9 : صدور جواز تاسیس برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمز ارز آنها کمتر از ۱۰۰ کیلووات باشد ممنوع است. (بنا به اصلاحیه جدید در سال ۱۴۰۰ )

ماده 10 : در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین ، برق ، ساختمان و تجهیزات ، تقاضای صدور جواز تاسیس نماید و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد صدور جواز تاسیس امکان پذیر است.

ماده 11 : صدور جواز تاسیس در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله در چارچوب این دستورالعمل امکان‌پذیر است.

تبصره : برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در شهرک ها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود.

ماده 12 : صدور (مجوز ماینر) برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و با تفویض وزارت ، توسط سازمان مسئول منطقه ، صرفاً از طریق سامانه و با نظارت سازمان انجام خواهد شد. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

ماده 13 : به منظور تامین برق مورد نیاز پس از صدور جواز تاسیس ، اطلاعات مجوز در سامانه وزارت نیرو ارسال می شود و پس از اختصاص انشعاب برق ، وزارت نیرو و اطلاعات آن را از طریق سامانه به وزارت صمت اعلام می نماید.

تبصره : در صورت اعلام متقاضی مبنی بر تامین برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی جهت تامین سوخت مورد نیاز به وزارت نفت معرفی خواهد شد.

ماده 14 : تغییر نام متقاضی دریافت مجوز ماینینگ مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است.

اصلاحیه دستورالعمل دریافت مجوز ماینینگ ( ۱۴۰۰/۱/۲۵)

۱- حداقل توان مصرفی مجاز برای صدور مجوز از ۲۵۰ کیلووات به ۱۰۰ کیلووات کاهش می یابد.

۲- قید سه سال از صدور مجوز برای واحدهای غیرفعال موضوع تبصره های ۲ و ۸ حذف می گردد. بنابراین صدور مجوز در واحدهای غیر فعال مجاز است.

۳-  صدور و یا اصلاح جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای موجود اعم از داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز است.

۴- به استناد مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به شماره ۸۰/۱۱۳۹۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ صدور مجوز برای بیش از یک واحد در یک پلاک ثبتی امکان پذیر است.

متقاضی موظف است متعهد به حفظ تولید و اشتغال واحد فعال خود باشد.

۵- سایر مفاد دستورالعمل مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

صدور پروانه بهره برداری ماینینگ (مجوز ماینر) :

ماده 15 : پس از اتمام مراحل احداث و راه اندازی واحد بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام و در صورت رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می شود.

ماده 16 : صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای فعال در زمینه استخراج رمز ارز و فاقد جواز تاسیس با رعایت ضوابط این دستورالعمل امکان پذیر است. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور (مجوز ماینر) )

ماده 17 : صدور پروانه بهره برداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مسائل زیست محیطی صورت می گیرد.

تبصره  : بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک ، عدم پاسخگویی اداره کل حفاظت محیط زیست ، به استعلام سازمان ، طی مدت یک ماه به منزله موافقت آن اداری تلقی شده و سازمان نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام خواهد کرد.

ماده 18 : اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری بر اساس فرم های سامانه شامل شناسه کسب و کار ، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه ، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه ، فهرست فعالیت ها و ظرفیت آنها ، سرمایه و اشتغال موجود خواهد بود.

ماده 19 : صدور پروانه بهره‌برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمز ارز از آنها کمتر از ۱۰۰ کیلو وات باشد ممنوع است . ( بنا به اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۰ )

تبصره : صدور و اصلاح پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای تولیدی غیرفعال که حداقل سه سال از عدم فعالیت و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است. ( توجه !!!! بنا به اصلاحیه دستورالعمل در سال ۱۴۰۰ قید سه سال از صدور مجوز برای واحدهای غیر فعال حذف می گردد. )

ماده 20 : دریافت مجوز ماینینگ (مجوز ماینر) در محل استیجاری با حداقل اجاره یک ساله در چارچوب این دستورالعمل امکان‌پذیر است.

تبصره : برای واحدهای خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی ، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در شهرکها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود.

ماده 21 : برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به تغییر ظرفیت اقدام نمودند با رعایت مفاد بند ۶-۲-۴ این دستورالعمل ، پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می‌شود.

تبصره : عبارت « این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره …… مورخ …… گردیده است.» در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده 22 : در صورت استفاده از شبکه سراسری برق در زمان صدور پروانه بهره برداری استعلام لازم از طریق سامانه از وزارت نیرو انجام خواهد شد.

ماده 23 : تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است.

ماده 24 : مدت اعتبار مجوز استخراج بیت کوین یک سال است و با ارائه گزارش عملکرد از سوی متقاضی و نظارت سازمان قابل تمدید است.

شرایط لغو مجوز ماینینگ :

ماده 25 : سازمان مکلف است نسبت به لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای که واحد یکی از شرایط زیر باشند اقدام نماید. (دریافت مجوز ماینینگ و صدور پروانه بهره برداری ماینینگ  )

الف) واحدی که امکانات استخراج رمز ارز از قبیل مکان دستگاه‌ها یا سایر عوامل مورد نیاز را از دست داده باشد.

ب) درخواست کتبی دارنده پروانه بهره برداری و موافقت سازمان

ماده 26 : رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده ( ماینینگ ) در صورت ابلاغ از سوی مراجع ذیربط از جمله سازمان ملی استاندارد الزامی است.

ماده 27 : در زمان درخواست صدور پروانه بهره برداری ثبت مشخصات دستگاه های منصوبه، وفق فرم موجود در سامانه ، شامل تعداد ، نوع ، میزان مصرف انرژی ، شرکت سازنده ، توان پردازش و … الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضی در سامانه به روز رسانی خواهد شد.

ماده 28 : صدور مجوز های موضوع این دستورالعمل از طریق سامانه انجام می شود و هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است.

هزینه دریافت مجوز ماینینگ :

ماده 29 : به استناد بند ۱۱ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و همچنین تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تصویب نامه های شماره ۱۸ ۱۵۴ مورخ ۶۳/۳/۲۳ و ۸۳۹۸/ت ۱۸۱ ه – مورخ ۷۲/۶/۲ هیئت محترم وزیران هزینه‌های صدور مجوزهای موضوع این دستورالعمل به شرح زیر از متقاضی اخذ خواهد شد:

الف ) هزینه دریافت مجوز ماینینگ (مجوز ماینر) به میزان نیم در هزار سرمایه ثابت طرح ( مندرج در جواز تاسیس ) و حداکثر معادل یک میلیون ریال + یکصد هزار ریال  بابت حق تمبر.

ب) هزینه صدور پروانه بهره برداری ۵۰ هزار ریال+ یکصد هزار ریال بابت حق تمبر.

ج) هزینه هر دوره تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری ۱۰۰۰۰ریال + ۵۰ هزار ریال بابت حق تمبر.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برای دریافت مجوز ماینینگ بر عهده معاونت های طرح و برنامه و امور صنایع بوده و هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت های ذیربط مرکز نوسازی و تحول اداری و با امضای مقام عالی وزارت اعمال خواهد شد.

موضوع شرکت ماینینگ :

 • ارائه کلیه خدمات بازرگانی : خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، خرید و فروش
 • تصدی به فعالیت تجارت الکترونیک : مشاوره مدیریت خرید، فروش، طراحی، تأمین، تولید، اطلاع رسانی استفاده از محتوا در فضای رسانه های دیجیتال آنلاین و آفلاین و شبکه های اجتماعی اینترنت، وب و حامل های داده دیجیتال
 • انجام عملیات حق العمل کاری و واسطه گری مجاز : خرید، فروش، تهیه و توزیع اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی بصورت آنلاین، تحت وب توسط اپلیکیشن یا در شبکه های اجتماعی
 • بازاریابی غیرهرمى و غیر شبکه ای و طراحی : ایجاد و گردآوری و مدیریت و بکارگیری دیتا در قالب دیتابیس های تخصصی و عمومی و راه اندازی و راهبری سوشال مدیا تخصصی و عمومی بصورت محدود یا گسترده
 • تولید، پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری : خرید، فروش، واردات و صادرات نرم افزارهای کامپیوتری و اپلیکیشن ها و برنامه های موبایل برای استفاده به صورت آنلاین و آفلاین و تحت شبکه و تحت وب
 • ارائه خدمات اینترنت و اینترانت :
 1. اسمبل و ارتقای سخت افزار و تجهیزات و سیستمهای کامپیوتری و شبکه و اینترنت و اینترانت و تجهیزات و ملزومات جانبی رایانه ها و سرورها،
 2. ارائه خدمات و آنلاین سازی خدمات با راه اندازی و راهبری و مدیریت اپلیکیشن ها موبایل و وب سایت، طراحی، تولید، مدیریت، سرویس دهی پشتیبانی وب سایت و پورتال،
 3. ارائه خدمات میزبانی وب و فروش دامنه و امنیت شبکه طراحی، تولید، مدیریت، راه اندازی
 • واردات تکنولوژی و صنایع مادر و انتقال دانش فنی :
 1. فعالیت بر روی بسترهای جدید فناوری اطلاعات و شبکه های داده شامل رمز ارزها و ارز دیجیتال و کلیه فناوری های مبتنی بر بلاکچین ها ( زنجیره های بلوکی ) با تهیه سخت افزار و نرم افزار و زیر ساخت ها،
 2. ارائه خدمات و تأمین منابع تولید استخراج، ارائه، رمز نگاری، خرید و فروش مبادله و توسعه و گسترش آن
 • برپایی همایش ها، سمینار و کنفرانس های عمومی و تخصصی :
 1. برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی مراسم، همایش، نمایشگاه جشن، جشنواره، مسابقه و قرعه کشی بصورت آنلاین یا حضوری در داخل و خارج از کشور
 • اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها : ایجاد و دریافت سپرده و اعتبارات اسنادی اخذ وام بصورت ارزی یا ریالی از موسسات و بانکهای خصوصی یا دولتی داخلی و خارجی
 • شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی
 • ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم
 • طراحی، تولید، راه اندازی، استقرار، مدیریت، راهبری، پشتیبانی، نگهداری، نظارت، توسعه، شخصی سازی
 • مشاوره بازار سنتی، بازاریابی و بازارسازی دیجیتال با آفلاین و در فضای مجازی
 • مشاوره و ارائه خدمات برپایه هوش مصنوعی واقعیت افزوده و داده کاوی
 • سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و حضور در کنسرسیوم ها
 • انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای مجازی که مستقیم یا غیرمستقیم در جهت نیل به اهداف و سود دهی شرکت موثر باشد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

موسسه حقوقی بازرگان

موسسه حقوقی بازرگان آماده ارائه خدمات ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت و اخذ کارت بازرگانی به مردم عزیز ایران می باشد.

اطلاعات تماس
 • 021***** - 021582*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون