بلک فرایدی گلوبال

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
  • جمعه سیاه 1398

    جمعه سیاه: واقعیت و اعداد

    جمعه سیاه یک اتفاق یک روزه در ایالات متحده بود. با این حال، طی چند سال گذشته، این رویداد به یک ماراتن خرید تبدیل شده ...