فروشگاه کالا طب

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • فواید استفاده از دستگاه بخور سرد

    بخور سرد جهت کاهش اثرات ناخوشانید ناشی از هوای خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد. به راستی، رطوبت هوا می‌تواند برای درما ...