آبان کالا

کشاورزی، دامداری و طیور
  • قطره چکان‌ها یکی از کاربردی‌ترین قسمت هر سیستم آبیاری قطره‌ای هستند

    قطره چکان مناسب کدام است؟

    اگر سیستم آبیاری قطره ای به یک تئاتر تشبیه شود، قطره چکان ها نقش بازیگران را ایفا می‌کنند. اگر تمام عوامل به خوبی کا ...