دفتر حقوقی قیدی و همکاران

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
  • برنامه اقامت در مالتا

    چگونگی اخذ اقامت مالتا

    برنامه اقامت طلایی مالتا سریع‌ترین برنامه در نوع خود در اروپا است. این فرایند بسیار صریح است و فقط 1 الی 1.5 ماه زما ...

  • اقامت آلمان از طریق کارآفرینی

    کشور آلمان از کشورهای پیشرو در زمینه جذب کارآفرین است که لزوما به دنبال جذب سرمایه‌داران کلان برای افزایش پویایی اقت ...