ماکروپف

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • معرفی پاپ کورن مدرنیته

    از قدیم تا نوین

    یکی از لذت‌ بخش‌ترین تنقلاتی که هنگام فیلم دیدن استفاده می‌شود، پاپ کورن است. این خوراکی در بین تمامی سنین پرطرفدار ...