ماکروپف

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • نگاهی به روش‌های درست کردن پاپ کورن

    پاپ کورن؛ از قدیم تا نوین

    یکی از لذت بخش‌ترین تنقلاتی که هنگام فیلم دیدن استفاده می‌شود، پاپ کورن است. این خوراکی در بین تمامی سنین پرطرفدار ا ...

  • معرفی پاپ کورن مدرنیته

    از قدیم تا نوین

    یکی از لذت‌ بخش‌ترین تنقلاتی که هنگام فیلم دیدن استفاده می‌شود، پاپ کورن است. این خوراکی در بین تمامی سنین پرطرفدار ...