مرسا چرم

پوشاک، کیف و کفش، چرم
  • چرم طبیعی، سود و یا ضرر؟

    استفاده از چرم در میان مردم ایران پس از حمله مغول‌ها رواج یافته است. شهرهای همدان، تبریز و اصفهان از مراکز مهم تولید ...