مرسا چرم

پوشاک، کیف و کفش، چرم
  • چرم طبیعی از مصنوعی را چگونه تشخیص دهیم؟

    چرم طبیعی را چگونه تشخیص دهیم

    راهکارهای بسیار ساده و عملی وجود دارد که بتوان به راحتی با کمک آنها چرم طبیعی را از مصنوعی تشخیص داد. در ادامه این ر ...

  • چرم طبیعی، سود و یا ضرر؟

    استفاده از چرم در میان مردم ایران پس از حمله مغول‌ها رواج یافته است. شهرهای همدان، تبریز و اصفهان از مراکز مهم تولید ...