مرکز آموزش بازرگانی اصفهان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • برگزاری همایش روابط عمومی آنلاین در حاشیه نمایشگاه تبلیغات

    روابط عمومی راه برون رفت از بن بست تبلیغات

    همایش روابط عمومی آنلاین در حاشیه نمایشگاه بازرایابی و تبلیغات اصفهان برگزار شد. در این نشست مجید کثیری مدیرعامل اخب ...