SAY | کودک مجازی

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • هیجان چیزی شبیه به انرژی است که در تمام زندگی هم‌راهِ ما ادامه پیدا خواهد کرد

    یوزپلنگانی که با ما دویده‌اند

    هیجان‌ها همیشه هستند و ما باید یاد بگیریم با آن‌ها مواجه شویم و مدیریت‌شان کنیم. ما باید بتوانیم زمانی که از چیزی نا ...

  • خواب مهم است، مثل هوا

    آدم‌ها همواره در تلاش برای برنده شدن، برای بهتر بودن‌ هستند ولی در واقعیت فقط تعداد کمی از افراد می‌توانند به آنچه م ...