تجهیزات پزشکی سدان

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • نخ جراحی و انواع آن

    در عمل جراحی بخیه زدن به معنی دوختن بخشی از بافت بدنی است که توسط سرسوزن مخصوص و نخ جراحی انجام می‌شود. امروزه یکی ا ...