مجموعه توریستی کندلوس

خدمات توریسم، گردشگری، مسافرتی، خطوط هوایی
  • جشن فردینماشو در کندلوس 99

    فردینماشو 99 در کندلوس

    فردینماشو  جشنی باشکوه است که هرسال در آغاز سال نوطبری در روستای کندلوس برگزار میشودامسال هم با برگزاری فردینماشو سا ...