به فارم کالا

کشاورزی، دامداری و طیور
  • شیردوش سیار از چه قطعاتی ساخته شده است؟

    دستگاه شیردوش سیار گاو چیست؟

    در این مقاله با دستگاه شیردوش سیار و ساختار آن آشنا می‌شوید. این دستگاه در مراکز دامداری و دامپروری کاربرد زیادی دارد.