رسانه مسئولیت اجتماعی

انتشارات، رسانه و کتاب
  • رسانه به مثابه اهرم اصلی تحولات جهانی

    رسانه قلب تپنده مسئولیت اجتماعی

    رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در تحولات جهان در عصر حاضر نقش آفرینی کرده و همچنان نیز یکی از تأثیرگذارترین ا ...

  • با هدف اطلاع‌رسانی در حوزه مسئولیت اجتماعی

    رونمایی از سایت رسانه مسئولیت اجتماعی

    با هدف اطلاع رسانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و انعکاس اخبار مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از سایت رسانه مسئولیت اجتماعی به ...