دکتر منصور توفیقی زواره

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • دلیل انجام جراحی ترمیمی بینی

    در بیشتر موارد عمل های بینی با موفقیت رو به رو هستند و چیزی که در این زمان می تواند فرد را مجاب به انجام عمل ترمیمی ...