آکادمی فرهنگ

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • آسایش در پانسیون مطالعاتی

    هدف پانسیون مطالعاتی افزایش راندمان مطالعاتی دانش‌آموزان یا دانشجویان است، این فضا امکانات رفاهی و امنیتی خوبی دارد.

  • یوس

    آزمون یوس چیست؟

    آزمون یوس ؛یک آزمون ورودی برای دانشجویان خارجی که مایل به تحصیل در دانشگاه های ترکیه هستند طراحی شده