آکادمی فرهنگ

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • یوس

    آزمون یوس چیست؟

    آزمون یوس ؛یک آزمون ورودی برای دانشجویان خارجی که مایل به تحصیل در دانشگاه های ترکیه هستند طراحی شده