کلیتیک زخم و سوختگی التیام

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • درمان سریع و قطعی زخم بستر | علائم و نشانه های زخم بستر | نواحی که زخم می شوند

    درمان زخم بستر

    زخم بستر در پی فشار طولانی مدت به ناحیه ای خاص از بدن ایجاد می شود و می تواند در هر ناحیه ای از بدن دیده شود، اما قس ...

  • زخم چیست؟ انواع رخم و درمان آن

    یک زخم ممکن است از بسیاری جهات توصیف شود. بوسیله اتیولوژی، موقعیت آناتومیکی، حاد یا مزمن بودن آن، با روش بسته شدن، ب ...