کافی تایم

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • بین دوست داران قهوه این سوال مطرح است که:

    مناسب ترین قهوه برای من کدام است؟

    قهوه مناسب افراد مختلف کدام است؟ آیا قهوه مناسب ورزشکاران باکسانی که مشکل قلبی دارند متفاوت است؟ آیا قهوه پر کافئین ...