کافی تایم

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • خواص و مضرات قهوه از نظر علمی

    قهوه یکی از نوشیدنی هایی است که در جوامع مختلف استفاده می شود و میزان مصرف آن در این جوامع مختلف تفاوت دارد. برهمی ...

  • بین دوست داران قهوه این سوال مطرح است که:

    مناسب ترین قهوه برای من کدام است؟

    قهوه مناسب افراد مختلف کدام است؟ آیا قهوه مناسب ورزشکاران باکسانی که مشکل قلبی دارند متفاوت است؟ آیا قهوه پر کافئین ...