عافیت باشه

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • سالمندان نیاز به مراقبت و نگهداری دارند

    پرستار سالمند نیاز اصلی سالمندان ایران

    جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن است و این افراد سالمند نیاز به مراقبت و نگهداری دارند و باید به این نیاز بسیار اه ...

  • توجه: دیگر لازم نیست دکتر بروید!

    آخرین باری که از دکتر وقت گرفته اید را به خاطر دارید؟ آخرین مرتبه ای که به مراکز درمانی مانند درمانگاه یا بیمارستان ...