• مقدونیه از تهران دور نیست

    کتابی که پر از درد مهاجرت است!

    کتاب مقدونیه از تهران دور نیست نوشتۀ نیره پازوکی، که نشر برج آن را به چاپ رسانده است، وارد بازار کتاب شد. داستان کتا ...

  • سرنوشت واکسن طاعون در شوروی استالینی

    شیوع "فقط یک طاعون ساده" در کتاب‌فروشی‌ها

    فقط یک طاعون ساده داستانی واقعی از زندگی دانشمندی به نام «مایر رودلف» است که در آزمایشگاه روی واکسن طاعون کار می‌کند ...