بازرگانی ماندگار

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی
  • عرضه صندلی مسافرتی ساحلی

    شاید تصور حمل یک صندلی سبک و راحت برای استراحت کنار ساحل برای شما سخت باشد. اما صندلی مسافرتی ساحلی این تصور را برای ...

  • چگونگی ترخیص کالا از گمرک

    حمل و ترخیص کالا به فرایندی گفته می شود که طی آن کالا های وارداتی یا صادراتی را به پایانه های گمرکی منتقل می کنند و ...