گلوبال کادرو

سفارتخانه‌ها و موسسات بین‌المللی
  • ازدواج بین المللی چه مزایایی دارد؟

    ازدواج در ترکیه

    ثبت ازدواج در ترکیه از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند بستر مناسبی برای اخذ ویزای پیوستن به همسر و مهاجرت به اروپا ...