باشگاه پیشگامان مشهد

فدراسیون‌ها و تشکل‌های ورزشی
  • اهداف مدرسه فوتبال چیست و به چه دردی میخورد؟

    فواید ثبت نام مدرسه فوتبال

    کلاس فوتبال چیست و چه سودی برای ما دارد؟ شاید برای شما هم سوال باشد؛ فرزند خود را در مدرسه فوتبال ثبت نام کنید یا خیر؟