دکتر مهسا کاشفی زاده

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • اهمیت مشاوره روانشناسی در زندگی و موفقیت

    خدمات

    روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان می‌پردازد. و درک عمیقی از نحوه عملکرد ذهن،خصوصیات، تجربه ...