بلفی

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی
 • برنامه وفادارى راه حل مناسب براى بازگرداندن و نگهدارى مشتریان

  مشتریان وفادار نیاز به مراقبت ویژه دارند

  پاداش کرکی چیست؟ سورپرایزی که مشتری توقع شنیدن یا داشتن آن را از طرف شما نداشته باشد.این مدل پاداشها می تواند در ذهن ...

 • تنها لذت خرید خوب می تواند شوق بازگشت مشتری را ایجاد کند

  راز نگهداری و بازگرداندن مشتریان وفادار

  فلسفه شکل گیری برنامه های وفاداری بسیار ساده است: "مشتری وفادار هدیه می گیرد و کسب و کار فروش را افزایش می دهد".

 • بلفی حلقه گمشده رونق در کسب و کارهای کوچک و متوسط

  مشتریان خود را وفادار کنید

  «بلفی» بازگشت دوباره مشتری به کسب و کار شما را هدف قرار داده و تبدیل مشتری گذری به مشتری وفادار را آسان می کند.برنام ...