آناتک | Anatech

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • موسس شرکت اعلام کرد

    تابستان آناتک و برنامه های پیش رو

    علی صفر، فعال حوزه فناوری اطلاعات و موسس شرکت نرم افزاری آناتک، در جمعی از بزرگان صنعت نرم افزاری و کسب و کارهای آنل ...