اسنوا

صنعت لوازم خانگی و تجیهزات آشپزخانه
  • پرسنل آموزش و پرورش، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران بدانند

    جزئیات خرید اعتباری محصولات اسنوا

    سقف اعتبار کارت 60 میلیون ریال و بازپرداخت اقساط 24 ماهه با کارمزد 12 درصد است.