گروه مشاوره و برندسازی نیکان

خدمات تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
 • نقش جادویی اینستاگرام در موفقیت برندهای جامعه پزشکی

  بدون هزینه موفق ترین برند بازار شوید

  این روزها کمپانی های پزشکی در ایران برای تبدیل شدن به برندهای موفق اینستاگرام را انتخاب می کنند چرا که بیشترین مراجع ...

 • ایده های نوین یک کمپانی برای برندسازی در علم پزشکی

  چگونه در جامعه پزشکی تبدیل به یک برند شویم

  بر پایه نتایج تحقیقات در دانشگاه بنتلی در بوستون آمریکا امروزه قاره آسیا به عنوان یکی از مهم ترین نقاط جهان در حوزه ...

 • شرکت ها برای برند شدن به چه ابزاری نیاز دارند

  منصفانه برند شوید

  تبدیل شدن به برند به دغدغه اصلی شرکت های داخلی تبدیل شده.اما حقیقت این است که برند شدن به علت نبود مشاوره کارآمد حتی ...