اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

پوشاک، کیف و کفش، چرم
  • نباید بازار پوشاک، زیرزمینی شود

    فروش پوشاکی که از نظر ظاهری با ایراد همراه است، در سطح بازار زیاد نیست اما به دلیل اینکه این پوشش یک نوع ناهنجاری اس ...