مترو

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • برای دانش بنیان شدن مقابله با سوانح صورت می گیرد

    همکاری مترو و دانشگاه ها

    شرکت مترو برای دانش بنیان شدن عملیات های مقابله با سوانح با دانشگاه ها همکاری می کند

  • همزمان با ایام ولادت امام رضا (ع) صورت گرفت

    اجرای طرح بخشش در مترو تهران

    مدیر فرهنگی هنری مترو از اجرای طرح بخشش به مناسبت ایام ولادت امام رضا (ع) در ایستگاه مترو تئاتر شهر و شهدا خبر داد.