جامعه کسب و کار شیراز

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • 11 شهریور ماه برگزار می شود

    هفتمین رویداد جامعه کسب و کار شیراز

    هفتمین رویداد "جامعه کسب و کار شیراز" با حضور محمد یزدانپناه مدیر عامل شرکت گردشگران شهر راز 11 شهریور ماه برگزار می ...