مدرسه عالی کسب و کار البرز

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • با همکاری گروه فناوری و اطلاعات شلیک و موبونت مرجع کسب و کار اینترنتی برگزار می شود

    گردهمایی بزرگ طراحان و توسعه دهندگان وب و موبایل

    گردهمایی بزرگ طراحان، برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب و موبایل کشور توسط مدرسه عالی کسب و کار البرز در تاریخ 20 آبا ...

  • با همکاری جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه ای اتحادیه اروپا و آسیا برگزار می شود

    همایش بزرگ بازاریابی و فروش نوین در کرج

    همایش بزرگ بازاریابی و فروش مدرن توسط مدرسه عالی کسب و کار البرز و جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه ای اتحادیه اروپا و ...