• گروه هوش کسب و کار ایرانیان با همکاری داده کاوی ایران در یک دوره فشرده برگزار می‌کند

    داده کاوی با نرم افزار RapidMiner

    دوره‌ حضوری داده کاوی با نرم افزار RapidMiner ( فشرده) به مدت 12 ساعت، در هفته سوم شهریور در روزهای شنبه‌، دوشنبه، ...

  • وقت آن رسیده که چاره‌ای برای معضل پراکندگی داده‌های سازمانی بیاندیشیم

    وبینار یکپارچه‌سازی داده‌ها

    وبینار روز چهارشنبه 10 شهریور جاری از ساعت 19 تا 21 برگزار می‌شود و تا قبل از 7 شهریور با استفاده از تخفیف 20 درصد ب ...