ایمپکت

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • ضعف و قوت خود را با تجربه صحبت در جمع بشناسید

    ورکشاپ تمرین فن بیان

    ورکشاپ تمرین فن بیان یک «کوچینگ» گروهی است که به شما این فرصت را می‌دهد تا در حضور مربی و مخاطب، صحبت و سخنرانی کنید ...

  • بهمن ماه 95 در دوره ای فشرده برگزار می‌شود

    آموزش 4 فن کلیدی در کارگاه‌های «تترا تکنیک»

    در مجموعه ورکشاپ‌های تترا تکنیک چهار فن کلیدى مذاکره، فروش، بازاریابى و روانشناسى ارتباطات را به صورت فشرده می‌آموزید.