دبیرخانه نمایشگاه هنر متعالی

صنایع دستی و اقلام فرهنگی
 • دبیر هنری نمایشگاه هنر متعالی تشریح کرد

  اصول سه گانه خلق اثر هنری

  هنرمند سنتی ایرانی به عنوان هنرمند مشرق زمین هیچگاه با متد و روش تربیت هنرمند به صورت غربی متولد نخواهد شد، هنرمندان ...

 • سجاد محمد یارزاده دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنر متعالی:

  هنر متعالی باید محور توسعه پایدار در ایران باشد

  برای تحقق شعار توسعه پایدار در ایران باید فرهنگ و هنر بومی ایران را که همان موضوع این نمایشگاه یعنی هنر متعالی است، ...

 • محمد مهدی مظاهری رئیس موسسه فرهنگی اکو در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنر متعالی:

  هنر متعالی باید با روح جامعه ارتباط برقرار کند

  هنر متعالی هنری است که بتواند رابطه جدی با فرهنگ ایجاد نماید و اثر بخشی اجتماعی هنر منوط به ایجاد ارتباط عمیق بین هن ...

 • دبیر اجرایی نمایشگاه هنر متعالی در مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه در موسسه فرهنگی اکو:

  اساتید هنرهای سنتی سرمایه فرهنگی این سرزمین اند

  نمایشگاه هنر متعالی 15 بهمن در گالری دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو افتتاح شد. در این مراسم پیام آریایی دبیر اجرایی نمای ...